Specjalista ds. zaopatrzenia – technolog

Ogłoszenie na stanowisko Specjalisty ds. zaopatrzenia - technologa - w rozwinięciu więcej szczegółów

Do podstawowych zadań należeć będą m.in.:

 1. Wyszukiwanie zamienników surowcowych zgodnych z normami technologicznymi
 2. Współpraca z pionem technologii w zakresie dostosowywania nowych surowców do cyklu produkcyjnego
 3. Wsparcie w procesie zamawiania surowców i opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem produkcyjnym
 4. Optymalizacja procesów produkcyjnych i analiza rozwiązań logistycznych.

Profil kandydata:

 1. Znajomość rynku surowcowego branży spożywczej,
 2. Dobra znajomość pakietu office w tym excel na poziomie podstawowym
 3. Czynne prawo jazdy kat. B
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 5. Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 1. Możliwość rozwoju zawodowego
 2. Stabilne warunki zatrudnienia
 3. Proponowane wynagrodzenie 4500,00 zł. brutto miesięcznie

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń:

 1. na adres email m.tataj@zpc-sniezka.pl z dopiskiem SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA – TECHNOLOG,
 2. pod numerem telefonu 74 665 06 42,
 3. składanie ich bezpośrednio w siedzibie Spółki.

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.