Brygadzista Produkcyjny

ZPC Śnieżka S.A. poszukuje:

 Opis zadań:

 1. Realizowanie planów produkcji określonych w różnych interwałach czasowych, wg określonej struktury ilościowej, rodzajowej i jakościowej
 2. Kierowanie zespołem pracowników na danej zmianie i zabezpieczanie sprawnej i rytmicznej pracy podległych pracowników.
 3. Inwentaryzacja stanu wydziału przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji codziennych zadań.
 4. Zdawanie na magazyn wyrobów gotowych.
 5. Właściwe organizowanie stanowisk pracy, umożliwiające realizację zleconych zadań.
 6. Dokumentowanie pracy pracowników, poprzez rejestrowanie godzin pracy i ich rezultatów, jako podstawy ustalania wydajności i wynagrodzenia.
 7. Kontrolowanie właściwych namiarów surowców, prawidłowości ich stosowania wg aktualnych ustaleń oraz nadzorowanie i zabezpieczanie prawidłowego ważenia wyrobów przeznaczonych do obrotu handlowego.
 8. Nadzór nad prawidłowym składowaniem przyjętych do produkcji surowców,     półfabrykatów, opakowań oraz wyprodukowanych wyrobów gotowych do czasu ich przekazania do magazynu wyrobów gotowych.
 9. Zabezpieczanie właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych, bieżące zgłaszanie awarii i wszelkich usterek technicznych odpowiednim służbom.
 10. Szkolenie pracowników okresowo i nowo przyjętych pod względem BHP, p.poż, parametrów technologicznych, obsługi maszyn i wymogów techniczno – jakościowych.

Wymagania:

 1. zapał i chęć do pracy i nabywania nowych umiejętności ,
 2. dyspozycyjność (praca w systemie 1, 2 lub 3 zmianowym w zależności od sezonu),
 3. plusem będzie posiadanie książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 4. dodatkowym atutem, poza predyspozycjami będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,                                                                

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 2. możliwość nabywania uprawnień oraz poszerzania kwalifikacji, a także rozwoju zawodowego,
 3. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek brygadzistowski, regulaminowe premie dodatkowe i premie uznaniowe.

Zainteresowany/a ofertą?

Zadzwoń – 074 665 06 42 Napisz – kadry@zpc-sniezka.pl

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.