Pracownik Działu Zaopatrzenie

ZPC Śnieżka S.A. poszukuje pracownika do działu zaopatrzenie - w rozwinięciu więcej szczegółów

Do podstawowych zadań należeć będą m.in.:

 1. współpraca z dostawcami zagranicznymi i krajowymi celem zapewnienia dostępności produktów
 2. prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie raportów i analiz
 3. administrowanie próbkami produktów
 4. poszerzanie kontaktów handlowych i wybór dostawców,
 5. rozpoznawanie rynku producentów i dostawców w celu pozyskiwania konkurencyjnych źródeł zaopatrzenia,
 6. doświadczenie w prowadzeniu negocjacji zakupowych i znajomość procesów zakupowych,
 7. prowadzenie oceny dostawców i prowadzenie listy kwalifikowanych dostawców zgodnie z procedurami IFS,

Profil kandydata:

 1. wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 2.             umiejętność analitycznego myślenia,
 3.             umiejętność pracy w stresowych sytuacjach i szybko zmieniających się okolicznościach,
 4.             umiejętność pracy pod presją czasu,
 5.             bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 6.             komunikatywność,
 7.             dyspozycyjność,
 8.             dokładność i terminowość,
 9. dobra znajomość pakietu office w tym excel
 10. dobra znajomość języka angielskiego – min. B2  
 11. czynne prawo jazdy kat. B
 12. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem, a także znajomość systemu Comarch ERP

Oferujemy:

 1. możliwość rozwoju zawodowego
 2. stabilne warunki zatrudnienia

Zainteresowany/a ofertą?

Aplikacje proszę składać na adres m.tataj@zpc-sniezka.pl wpisując w temacie wiadomości ZAOPATRZENIE.

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.