Kariera

Do podstawowych zadań należeć będą m.in.:

 • Działania związane z innowacyjnością produktową,
 • Parametryzowanie linii technologicznych,
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej,
 • Przeprowadzanie analiz odchyleń od norm zużycia surowców i opakowań,
 • Udział w ustalaniu  metod kontroli produkcji w toku oraz wyrobów gotowych,
 • Okresowe kontrole zgodności wytwarzanych wyrobów ze standardami jakościowymi,
 • Przygotowanie wyliczeń wskaźników do okresowych przeglądów zarządzania zgodnie z wymaganiami obowiązującego Systemu Zarządzania Jakością

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe – kierunkowe,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku – preferowana branża spożywcza,
 • Mile widziana znajomość programu Comarch XL oraz dobra znajomość MS Office
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa żywnościowego
 • Znajomość standardów jakościowych w przemyśle spożywczym (HACCP, IFS),
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie, istniejącej ponad 70 lat na rynku polskim
 • Możliwość rozwoju zawodowego w powierzonych obszarach odpowiedzialności
 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz nastawienie na długofalowa współpracę

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji na adres m.tataj@zpc-sniezka.pl

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.