Nasi partnerzy

W ZPC Śnieżka wierzymy, że osiągnięcie sukcesu jest łatwiejsze w ramach działania partnerskiego. Dlatego od lat ściśle współpracujemy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, a od roku 2012 jesteśmy honorowym Mecenasem Zamku Książ. Dodatkowo w ramach działań na rzecz rozwoju turystki ziemi Dolnośląskiej zostaliśmy członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Aglomeracji Wałbrzyskiej LOT.