Grafik

Poszukujemy grafika - w rozwinięciu więcej szczegółów

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowywanie graficznych projektów opakowań, materiałów promocyjno-reklamowych,
 • obsługa programów graficznych,
 • obróbka i przygotowanie zdjęć,
 • przygotowywanie materiałów graficznych do druku – współpraca z drukarniami,

Wymagania:

 • doświadczenie w projektowaniu – konieczne złożenie portfolio przy aplikacji,
 • kreatywność w działaniu,
 • zdolność do zespołowego działania nad wspólnym celem,
 • znajomość techniki fotografowania,                                                         

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • pracę w otwartym, młodym zespole;

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń:

 • na adres email m.tataj@zpc-sniezka.pl z dopiskiem GRAFIK,
 • pod numerem telefonu 74 665 06 42,
 • składanie ich bezpośrednio w siedzibie Spółki.

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.