Pracownik do działu utrzymania ruchu

Opis stanowiska pracy: zapoznanie się  z funkcjonowaniem parku maszynowego oraz praktycznymi sposobami w zapewnieniu ciągłości utrzymania ruchu, współudział przy nadzorowaniu pracy maszyn [...]

Opis stanowiska pracy:

  • zapoznanie się  z funkcjonowaniem parku maszynowego oraz praktycznymi sposobami w zapewnieniu ciągłości utrzymania ruchu,
  • współudział przy nadzorowaniu pracy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego pod względem mechanicznym,
  • współpraca przy usuwaniu usterek oraz awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także przy ustalaniu ich bieżących i planowanych konserwacji,
  • przestrzeganie wszelkich wewnętrznych procedur i instrukcji regulujących organizację pracy.

Wymagania:

  • zapał i chęć do nabywania nowych umiejętności ,
  • dyspozycyjność (praca w systemie 2 lub 3 zmianowym w zależności od sezonu),
  • plusem będzie podstawowa znajomość maszyn i urządzeń produkcyjnych,

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • możliwość nabycia uprawnień oraz poszerzania kwalifikacji, a także rozwoju zawodowego,
  • wynagrodzenie zasadnicze w granicach 3000,00 – 4000,00 zł + regulaminowe premie dodatkowe i premie uznaniowe.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres: m.tataj@zpc-sniezka.pl lub a.luszczyna@zpc-sniezka.pl
z dopiskiem UTRZYMANIE RUCHU

lub składanie ich bezpośrednio w siedzibie Spółki

W świetle Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) są Zakłady Przemysłu Cukierniczego Śnieżka Spółka Akcyjna, 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36, NIP: 8862447772, KRS 0000674730:. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 58-160 Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 36 lub email: rodo@zpc-sniezka.pl, sekretariat@zpc-sniezka.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa, czyli dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@zpc-sniezka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. H. Sienkiewicza 36, 58-160 Świebodzice.